Asunnon arvionti perinnönjakotilanteissa

29.5.2018

Perinnönjaossa pesän osakkaat perivät usein lapsuudenkotinsa tai muun asunnon, johon liittyy muistoja ja lämpimiä tunteita.

Ihminen on harvoin valmistautunut hyvin perunkirjoitusta varten. Läheisen kuollessa tilanteeseen liittyy useimmiten suurta surua ja voimakkaita tunteita. Suuresta surusta huolimatta perunkirjoitus on suoritettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta. Tuleva perinnönjako perustuu perunkirjoitukseen.

Perinnönjaossa pesän osakkaat perivät usein lapsuudenkotinsa tai muun asunnon, johon liittyy muistoja ja lämpimiä tunteita. Tämä asunto muodostaa usein suurimman osan pesään tulevasta omaisuudesta. Voimakkaiden tunteiden vuoksi asunnon arvoa on usein vaikea arvioida objektiivisesti tai pesän osakkailla on eri käsityksiä omaisuuden arvosta.

“Arvioinnissa lähtökohtana on aina käypä arvo kuolinpäivänä.”

Perintötilanteessa vanhan alkuperäiskuntoisen omakotitalon arvioinnissa on syytä olla tarkkana oikeellisen perukirja-arvon kirjaamiseksi ja turhien verojen välttämiseksi. Talon peruskorjaamisen kustannus voi olla niin suuri, että kiinteistön omaaman rakennusoikeuden arvo voi ylittää sen.

Arvioijan tehtävänä on arvioida asunnon käypä arvo myyntitilanteessa mahdollisimman tarkasti. Arvioinnissa lähtökohtana on aina käypä arvo kuolinpäivänä. Käyvällä arvolla tarkoitetaan todennäköisimmin saatavissa olevaa markkinaehtoista kauppahintaa markkinatilanne huomioiden.

“Tällaisissa tapauksissa on järkevää teettää rakennuksissa kuntotarkastus, jonka jälkeen arvonmääritys on paljon luotettavampaa.”

Asunnot ja varsinkin vanhemmat pientalot ovat kaikki yksilöitä, joiden todellisesta kunnosta ja peruskorjaustarpeesta ei ole täyttä varmuutta, jolloin arviointi voi olla hyvin haasteellista. Tällaisissa tapauksissa on järkevää teettää rakennuksissa kuntotarkastus, jonka jälkeen arvonmääritys on paljon luotettavampaa.

Mikäli asunto arvioidaan perukirjassa liian alhaiseen hintaan, asuntoa myydessä voi joutua maksamaan myyntivoittoveroa. Jos taas asunnon arvo on arvioitu liian korkeaksi, perintöveroa saatetaan maksaa liikaa.

Perintöarvioinnissa on tärkeää myös miettiä sitä, jääkö kiinteistö sukuun vai annetaanko se myytäväksi perukirjan vahvistamisen jälkeen.

Joka tapauksessa perintöarvioinnissa on syytä käyttää luotettavaa ja ammattitaitoista kiinteistönvälittäjää tai auktorisoitua kiinteistöarvioijaa jo perunkirjoitusvaiheessa, jolloin säästytään turhilta veroilta.

Kesäterveisin,

Avainsanat: Asunnon arviointi, Asunnon arvo, Auktorisoitu kiinteistöarvioija, Kuntotarkastus, Perinnönjako, Perintö, Perunkirjoitus,