Rahoitusvastike – rahastoitu vai tuloutettu?

Anna Kuisma

7.6.2019

Se miten rahoitusvastike on kirjattu kirjanpitoon, on merkitystä niin osakkeen omistajan kun sijoittajankin kannalta. Kannattaakin olla tarkkana siitä, miten vastikkeet ovat kirjattu kirjanpitoon.

Rahoitusvastike, pääomavastike, yhtiövastike ja hoitovastike – vastikkeita on monia ja ne sekoittuu helposti. Rahoitusvastike ja pääomavastike tarkoittavat samaa asiaa, yhtiölainan lyhennyksestä koostuvaa vastiketta (maksuerää). Hoitovastike on niin ikään vastike, joka kattaa yhtiön ylläpidon, huollon, isännöinnin jne. Yhtiövastike sisältää sekä rahoitusvastikkeen että hoitovastikkeen.

 

Se miten rahoitusvastike on kirjattu kirjanpitoon, on merkitystä niin osakkeen omistajan kun sijoittajankin kannalta.  Yhtiökokous päättää siitä, mitä käytäntöä yhtiössä kaytetään. Usein yhtiölainat rahastoidaan, mutta rahoitusvastikkeet tuloutetaan. Tosin joissakin yhtiöissä rahoitusvastikkeet on edelleen rahastoitu. Uudiskohteissa on usein käytäntö, että rahoitusvastikkeet tuloutetaan, jotta saadaan houkuteltua sijoittajia yhtiöön.

"Jos rahoitusvastikkeet on tuloutettu, voi sijoittaja vähentää ne vuokratulon verotuksesta"

Sijoittajille asuntosijoittaminen tuo useita huomattavia hyötyjä. Jos rahoitusvastikkeet on tuloutettu, voi sijoittaja vähentää ne vuokratulon verotuksesta. Jos rahoitusvastikkeet on rahastoitu, voi ne hyödyntää vasta asuntoa myytäessä. Lisäksi sijoittajat voivat vähentää saman vuoden verotuksessa sijoituslainan korot sekä sijoituslainan toimitusmaksut ym. (tästä saa lisätietoa verottajalta). Usein sijoitusasunnolla tavoitellaan myös asunnonhinnan nousua.

 

Osakkeen omistajan näkökulmasta tuloutettu rahoitusvastike on merkitsevässä roolissa siinä tilanteessa, kun asunto myydään alle kahden vuoden asumisen jälkeen. Tässä tilanteessa omistaja ei voi lisätä maksamiaan rahoitusvastikkeita hankintamenoon. Vaan joutuu maksamaan myyntihinnan ja hankintahinnan välisestä erotuksesta luovutusvoittoveroa, mikäli luku on positiivinen. Kannattaa siis olla tarkkana, miten vastikkeet ovat kirjattu kirjanpitoon.

 

Kesäterveisin,

Anna Kuisma

Head of Marketing and Administration, KTM, LKV

050 536 8888

anna.kuisma@westhouse.fi

Ota yhteyttä

Avainsanat: