Tietosuojaseloste - Westhouse LKV

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
27.3.2018

1. Rekisterinpitäjä

Nimi:

Euro-Westhouse Oy / Westhouse LKV [A]

Osoite:

Haukilahdenkatu 25, 02170 Espoo

Muut yhteistiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite):

(09) 4355 100
info@westhouse.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi:

Anna Kuisma

Osoite:

Haukilahdenkatu 25, 02170 Espoo

Muut yhteistiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite):

(09) 4355 100
info@westhouse.fi

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin rekisteröidyt henkilöt ovat olemassa olevia asiakkaita, potentiaalisia asiakkaita tai vanhoja asiakkaita. Henkilötietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

  • Asiakassuhteiden hoitaminen ja asiakaspalvelu
  • Lakisääteisten kiinteistönvälitykseen liittyvien tietojen säilyttämiseen
  • Palveluiden tarjoaminen
  • Asiakassuhteiden analysointi ja raportointi
  • Asiakaspalautteen kerääminen ja käsittely
  • Markkinoinnin, viestinnän ja myynnin hoitaminen, kehittäminen, kohdentaminen ja seuranta

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi, sukupuoli, sähköposti, puhelinnumero, henkilöturvatunnus, yhteystiedot
  • Tieto vierailijan selaimen kautta saadusta laitteesta, käyttäjän IP-osoite, kellonaika, käytetyt sivut, mistä osoitteesta vierailija on tullut sivulle, selain, verkkotunnus josta vierailija on tullut sivulle (jälleenmarkkinointia varten)
  • Yksityiskohtaiset tiedot asunnosta (myyjä)
  • Postituslistat

Riippuen asiakassuhteesta, rekisteröidyt tiedot saattavat poiketa. Tietoja tallennetaan käyttötarkoituksen mukaan.

Euro-Westhousella on velvollisuus säilyttää asunnon ostajien ja myyjien, vuokraajien ja vuokranantajien sekä arviokirjatoimeksiantajien henkilötietoja 10 vuotta.

Potentiaalisten asiakkaiden osalta henkilötietoja säilytetään 3 vuotta tai niin kauan kuin asiakkaan tarve palvelulle on voimassa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoa kerätään, kun henkilöt tulevat Euro-Westhousen asiakkaaksi (ovat kiinnostuneita kohteista tai etsivät tietyntyyppisiä kohteita), tekevät myyntitoimeksiantosopimuksen, kun he täyttävät yhteydenottolomakkeen kotisivuilla tai ottavat yhteyttä sähköpostitse. Tietoja kerätään myös asvonnan ja kyselyiden yhteydessä. Jälleenmarkkinointia varten tietoa kerätään, kun henkilöt vierailevat kotisivuilla (evästeet). Tietoa kerätään myös ulkopuolisista lähteistä, kuten internetsivustoista, sosiaalisesta mediasta, julkisista rekistereistä ja hakemistopalveluista.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Euro-Westhouse Oy luovuttaa henkilötietoja toteutuneista kaupoista isännöitsijälle ja verottajalle. Lisäksi Kiinteistövälitysalan keskusliitolle menee tieto toteutuneista kaupoista (hinta ja osoite) tietokannan ylläpitoa varten.

Euro-Westhouse Oy käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia teknisten ratkaisujen ja palvelujen ylläpitoon sekä tallennettujen tietojen säilyttämiseen ja prosessointiin. Tietoihin pääsee käsiksi erillisen käyttöliittymän tai palvelimen kautta. Palveluntarjoajilla on pääsy kyseisiin tietoihin. Palveluntarjoajien kanssa on sovittu kirjallisesti henkilötietojen käsittelystä.

Henkilötietoja luovutetaan kolmansille osapuolille tilanteilla, joissa voimassaoleva laki tai asetus tai viranomaisten määräys niin vaatii. Lisäksi tietoja luovutetaan palveluiden turvallisuuden takaamiseksi ja sopimusehtojen noudattamisen varmistamiseksi.

Euro-Westhouse käyttää kolmansien osapuolten tarjoamia palveluita, kuten data-analyysipalveluita, sähköpostipalveluita ja luottotietoyhtiöitä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja valvotussa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

ATK:lla olevat tiedot ovat suojatulla palvelimella sekä palveluntarjoajan palvelussa, jossa salasanasuojaus. Tallennettuun tietoon pääsee käsiksi jokainen Euro-Westhousen työntekijä henkilökohtaisella salasanalla. Rekisteriä suojataan alan standardien mukaisesti teknisten suojausjärjestelmien avulla.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat asiakasrekisterissä olevat tiedot. Kun henkilö haluaa tarkistuttaa tietonsa, tulee hän lähettää allekirjoitettu tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskeva virheellinen tieto oikaistavaksi, täydennettäväksi tai poistettavaksi, mikäli tieto on puutteellinen, vanhentunut, virheellinen tai tarpeeton. Kun henkilö haluaa muuttaa tietojaan, tulee hänen lähettää allekirjoitettu muutospyyntö rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Euro-Westhouse Oy saattaa käyttää asiakasrekisterissä olevia tietoja suoramarkkinointia, etämyyntiä ja jälleenmarkkinointia varten. Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja.

 

Lataa tietosuojaseloste