Asunto-osake tai kiinteistö perintönä – mitä on hyvä huomioida?

Satu Pomoell

26.2.2024

Asunto on tyypillisesti perinnönjaon merkittävimpiä omaisuuseriä, ja asunnon perimiseen liittyy monia huomionarvoisia tekijöitä. Muutamia näkökulmia aiheeseen avaa nyt juristitaustan omaava kiinteistönvälittäjämme Satu Pomoell.

• Asunnon hinta-arvio

Perunkirjoituksen tarkoituksena on määrittää vainajan varat ja velat sekä perilliset, ja se tulee tehdä kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Perunkirjoitusta varten on myös selvitettävä perintöön kuuluvan asunnon arvo.

Asunnon arvo perunkirjoituksessa tulee määrittää vainajan kuolinpäivän käypään arvoon. Jos itsellä ei ole tarkkaa markkinatuntemusta, kannattaa hinta-arvio pyytää alueen tuntevalta kiinteistönvälittäjältä.

Realistisen hinnan määrittäminen on tärkeää myös veroseuraamusten kannalta: jos asunto on perunkirjoituksessa aliarvotettu, voi asuntoa myydessä verovaikutus olla negatiivinen, sillä myyntivoittovero on perintöveroa korkeampi.

 

• Lesken oikeudet

Leskellä on lain mukaan oikeus jäädä asumaan yhdessä vainajan kanssa asuttamaansa kotiin, ellei hänen omaan varallisuuteensa sisälly toista soveltuvaa asuntoa. Näin ollen lesken hallussa olevan asunnon myyntiin tarvitaan aina lesken suostumus.

 

• Asunnon myynti

Kun perukirja on tehty eivätkä lesken oikeudet estä asunnon myymistä, voivat kuolinpesän osakkaat laittaa asunnon myyntiin.

Toimeksiantosopimuksessa on tällöin oltava kuolinpesän kaikkien osakkaiden – tai valtakirjalla valtuutettujen edustajien – allekirjoitus. Jos perukirja on vahvistettu Digi- ja väestöviraston toimesta, ei tässä tilanteessa tarvitse hankkia erillistä sukuselvitystä.

Lopulta myös solmittava asuntokauppa edellyttää kaikkien osakkaiden suostumusta. Kokenut kiinteistönvälittäjä osaa edesauttaa kaupan syntymistä riittävillä markkinointitoimenpiteillä sekä oikein asetetulla ja kaikkien osakkaiden hyväksymällä myyntihinnalla.

• Perinnöstä luopuminen

Perinnöstä voi halutessaan myös luopua omien rintaperillistensä hyväksi. Perinnön siirtyessä suoraan yhden sukupolven yli, vältetään näin ”kaksinkertainen” perintöverotus.

Perinnöstä luopuminen on mahdollista myös siinä tapauksessa, että perillisellä ei ole varoja perintöverojen maksuun ja on oletettavissa, että perittävä asunto on jostain syystä vaikea myydä. Tällöin perintö siirtyy perimysjärjestyksessä seuraavalle.

 

• Perintösuunnittelu

Perintöasioiden ennakointi ja suunnittelu eläessä on usein järkevää, ja sen merkitys vain korostuu mitä arvokkaampi perittävä omaisuus on. Tällöin osan perinnöstä voi esimerkiksi lahjoittaa perillisille jo etukäteen, ja siten pienentää heille koituvia veroseuraamuksia.

”Haluaisin myös korostaa, että perintötilanteessa kannattaa aina olla matalalla kynnyksellä yhteydessä asiantuntijaan – etenkin jos verotukselliset seuraamukset mietityttävät tai kuolinpesän osakkaiden kesken on erimielisyyksiä. Näin voidaan välttää tilanteita, joissa joku kokee tulevansa väärin kohdelluksi jo valmiiksi vaikeassa tilanteessa”, Satu tiivistää.

Oletko perinyt asunnon tai kiinteistön? Tarvitsetko apua arvioinnissa tai myynnissä? Ota yhteyttä Satuun, hän on apunasi haastavissakin tilanteissa.

Satu Pomoell

Juristi (OTM), Varatuomari, Kiinteistönvälittäjä LKV

040 160 8888

satu.pomoell@westhouse.fi

Ota yhteyttä

Avainsanat: Asunnon myynti, Asuntokauppa, Kiinteistönvälittäjä, Kiinteistönvälitys, kiinteistönvälitys espoo, kiinteistönvälitys helsinki, kuolinpesä, Perintö, Perunkirjoitus, Westhouse, westhouselkv,