Miten toimia perintötilanteissa, kun peritään asunto-osake tai kiinteistö?

Raya Virtanen

9.9.2020

Oletko pohtinut, kuinka tulevissa perintötilanteissa kannattaa toimia? Perintötilanteet voivat olla suuria ja monimutkaisia tapauksia, joissa riitatilanteiltakaan ei aina vältytä. Tässä artikkelissa perintötilanteisiin erikoistuneet välittäjämme antavat sinulle vinkkejä, kuinka toimia perintötilanteissa, kun peritään asunto-osake tai kiinteistö.

Yksi suurimpia perinnönjaon omaisuuseriä on tyypillisesti vainajan omistama tai osaomistama asuinkiinteistö tai asunto-osake. Kuolinpesään saattaa kuulua myös vapaa-ajan kiinteistö ja sijoitusasuntoja. Näiden oikein arvioidulla arvolla on merkittävä verotuksellinen vaikutus, joten asiantuntevaa kiinteistönvälittäjää kannattaa aina hyödyntää perunkirjaan merkittävän kuolinhetken markkina-arvojen määrittämiseen.

Kun ihmisestä aika jättää, jaetaan hänen mahdollinen omaisuutensa kuolinpesän osakkaiden kesken. Vainajan koko omaisuuden kattava perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta, eikä tilannetta useimmiten helpota läheisen kuolemasta aiheutuva surutyö. Kyseessä voi olla myös perillisten lapsuudenkoti, josta irtipäästäminen voi osoittautua henkisesti vaikeaksi.

Varsinkin tapauksissa, joissa kuolinpesän osakkailla ei ole kokemusta perinnönjaosta, voi tilanne tuntua haastavalta ja monimutkaiselta. Ymmärrystä kaikista lopulliseen perinnönjakoon liittyvistä asiakirjoista ja lakipykälistä ei välttämättä ole.

Kiinteistönvälittäjän puoleen kannattaa kääntyä kiinteistöihin ja asunto-osakkeisiin liittyvissä asioissa. Mikäli käsillä on suuri ja monimutkainen perintötilanne, on suositeltavaa ottaa avuksi myös juristi kuolinpesään, perunkirjoitukseen ja lopulliseen perinnönjakoon liittyvissä kysymyksissä. Perintöasioihin perehtynyt juristi on yleensä hyvin perillä myös verotusasioista.

Kiinteistönvälittäjän puoleen kannattaa kääntyä kiinteistöihin ja asunto-osakkeisiin liittyvissä asioissa.”

ENSIMMÄISEKSI TÄYTYY LAATIA SUKUSELVITYS

Ensimmäinen vaihe perintötilanteissa on kuolinpesän osakkaiden selvittäminen. Kuolinpesän osakkaat selvitetään vainajan virkatodistuksiin perustuvan sukuselvityksen perusteella, joka voi olla hyvinkin aikaa vievä prosessi. Sukuselvitys tilataan kaikista seurakunnista tai maistraateista, joissa vainaja on ollut sen jälkeen, kun hän on täyttänyt 15 vuotta.

Kuolinpesän osakkaiksi lasketaan kuolleen henkilön leskeksi jäänyt aviopuoliso, perilliset (vainajan lapset, sisarukset, vanhemmat tai lapsenlapset) sekä yleistestamentin saajat. Leskeksi jäänyt puoliso saa osuutensa avio-oikeuteen kuuluvan jäämistöosituksen perusteella, eikä häntä näin ollen lasketa perilliseksi. Jos vainajalla ei ole lapsia, siirtyy perillisten osuus kokonaan lesken haltuun.

Sukuselvityksen lisäksi tarvitaan muitakin asiakirjoja, kuten perillisten virkatodistukset. Pankista saa todistukset vainajan varoista, mahdollisista veloista ja panttauksista. On syytä huomioida, että pesänhoitaja pääsee kuolinpesän pankkitileille käsiksi vasta perunkirjan toimittamisen jälkeen. Asunnoista ja kiinteistöistä tarvitaan isännöitsijätodistukset, lainhuuto- ja rasitustodistukset ja kiinteistörekisteriote.

 

ASUNNON HINTA-ARVIO TARVITAAN PERUNKIRJOITUKSEEN

Sukuselvityksen myötä kaikesta vainajan omaisuudesta laaditaan perunkirjoitus, joka tehdään verottajaa varten. Perunkirjassa luetellaan kaikki vainajan omaisuus ja velat. Maksettavat perintöverot lasketaan aina perunkirjoituksen perusteella. Kiinteistöistä ja asunto-osakkeista tarvitaan perunkirjoitukseen realistinen arvio kohteen markkina-arvosta kuolinpäivänä.

Asunnon tai asunto-osakkeen hinta-arvion voi tehdä kuka tahansa, mutta suositeltavaa on hyödyntää alueen tuntevan Laillistetun Kiinteistönvälittäjän (LKV) asiantuntemusta. Mikäli välittäjällä on vielä LKV:n lisäksi AKA-tutkinto (Auktorisoitu Kiinteistönarvioija), aina parempi. AKA-tutkinnon suorittaneilla on vielä laajempi osaaminen perunkirjoituksiin tehtävistä hinta-arvioista. Välittäjät tekevät hinta-arvioita useimmiten asiakaspalveluna ja he pyrkivät aina ajamaan asiakkaan etua.

“Välittäjät tekevät hinta-arvioita asiakaspalveluna ja he pyrkivät aina ajamaan asiakkaan etua.”

KUINKA TOIMIA ASUNNON KANSSA PERINTÖTILANTEESSA?

Tyypillisesti peritty asunto joko myydään heti tai pidetään se suvussa. Jos asunto pidetään suvussa, sopivat perilliset erikseen osuuksien järjestelyistä. On hyvä muistaa, että mahdollisella leskellä on asumisoikeus yhteiseen asuntoon, eli sitä ei saada myydä ilman lesken suostumusta. Asuntoa ei kannata myydä ennen perunkirjoitusta.

Mikäli peritty asunto päätetään myydä saman tien, on kuolinhetken hinta-arvio todella tärkeä. Jos hinta-arvio jää alle lopullisen myyntihinnan, joutuu voitto-osuudesta maksamaan pääomavoittoveroa, joka on perintöveroa suurempi. Liian korkeaksi arvioidusta markkina-arvosta taas joutuu maksamaan liikaa perintöveroa, joka voidaan tosin tietyin edellytyksiin hakea takaisin.

AINA EI VOI VÄLTTYÄ RIITATILANTEILTA

Valitettavasti perintöasioihin liittyy usein perikunnan välisiä riitoja. Sopuisatkin perhesuhteet voivat riitautua syystä tai toisesta. Erimielisyyksiä voi tulla perittävän omaisuuden arvosta, kuten esimerkiksi asunnosta.

Esimerkki: Joku osapuolista haluaa lunastaa muilta heidän perimänsä osuudet ja muuttaa itse asumaan perittyyn asuntoon. Muiden perijöiden osuuksille täytyy määrittää hinta, josta voi syntyä useita eri näkemyksiä ja sitä kautta erimielisyyksiä. Tässäkin kohtaa on hyvä pyytää ammattilaisen arvio kiinteistön hinnasta, jolloin jako on helpompi tehdä ja se on tasapuolinen kaikille osapuolille.

Läheisen kuolema voi tulla täysin yllättäen, jolloin perinnönjakoon ei välttämättä olla sen enempää varauduttu. Siinä tapauksessa onkin suositeltavaa, että asioista pystyttäisiin sopimaan osakkaiden kesken, mikäli mahdollista. Esimerkiksi kiinteistön tai asunto-osakkeen perivät osakkaat voivat sopia keskenään tietyt raja-arvot kiinteistön tai asunto-osakkeen hinnalle, joiden perusteella tehdään päätöksiä.

Tarvitsetko virallisen arvion asunto-osakkeen tai kiinteistön arvosta perunkirjaa, kuolinpesää, ositusta tai pankkia varten? Ota yhteyttä kiinteistönvälittäjään, niin autamme sinua.

Westhouse LKV on vuonna 1994 perustettu, erityisesti Espoon ja Helsingin alueella toimiva kiinteistönvälitysliike. Palvelemme asiakkaitamme yli 10 000 onnistuneen asuntokaupan kokemuksella. Meidän kunnia-asianamme on palvella mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti kaikkia asuntokaupan osapuolia. Haluamme tehdä asumisen unelmista totta. Kiinteistönvälittäjämme Espoossa ja Helsingissä ovat kiinteistöalan ammattilaisia, jotka keskittyvät jokaiseen myynti- ja ostotoimeksiantoon täysillä. Kysy myös asunnon hiljaisesta myynnistä kiinteistönvälittäjiltämme. Ota yhteyttä ja sovi maksuton arviokäynti!

Raya Virtanen

Kiinteistönvälittäjä LKV, KiLAT, SKVL Laatuauktorisoitu kiinteistönvälittäjä

040 820 7717

raya.virtanen@westhouse.fi

Ota yhteyttä

Avainsanat: asiantuntija, Kiinteistönvälittäjä, Kiinteistönvälitys, kuolinpesä, lkv, Perintö, perunkirja, Perunkirjoitus, Westhouse,