Järvenrantakoti jossa valo ja varjo pääsevät valloilleen

Asunnon arvionti perinnönjakotilanteissa